CONTROL DE LA TENSIÓ ARTERIAL

Mesura de la Pressió sanguínia amb esfingomanòmetre.