DESHABITUACIÓ TABÀQUICA

Deixar de fumar és una de les millors decisions que es poden prendre.

I aquesta decisió implica, en primer lloc, una gran força de voluntat.

Si vol, podem ajudar-lo, proporcionant-li informació, assessorament, ajuda i seguiment en el procés, en definitiva a fer que l'esforç esdevingui un èxit per la seva salut.