HOMEOPATIA I MEDICINA BIORREGULADORA

La medicina homeopàtica fou formulada pel metge alemany Samuel Hahnemann a finals del segle XVIII.

L´homeopatia és una disciplina mèdica basada en el principi de la similitud: el semblant guareix el semblant.

I es complementa amb les lleis de les dosis infinitessimals i l´individualització.

Els remeis procedeixen majoritàriament de fonts vegetals, però també de fonts animals i minerals.

Estem preparats per oferir-li el consell més indicat.

La medicina biorreguladora és un concepte mèdic que representa un pont entre l´homeopatia i la medicina convencional.

Es basa en regular els processos d´autodefensa de l´organisme, en front a les diferents substàncies patògenes causants de la malatia.

El nostre equip està format per informar-te´n i cuidar-te de la millor manera.