SPD (Sistema presonalitzat de dosificació) I ATENCIÓ FARMACÈUTICA

Els farmacèutics, com a professionals integrants del Sistema de Salut, tenim la missió de garantir l'ús segur, efectiu i eficient dels medicaments que utilitzen els pacients.

L'efectivitat d'un tractament, depèn, en primer lloc, de què la indicació sigui adequada i, essencialment, del seu compliment per part del pacient.

El Servei Personalitzat de Dosificació (SPD) és un servei indicat per pacients polimedicats (quatre medicaments o més), facilitant el seguiment correcte de la posologia indicada pel metge i descàrrega al pacient o als seus cuidadors de la preparació de les dosis diàries, dels medicaments.

A la farmàcia li preparem la seva medicació en un blister setmanal, per facilitar al màxim l'administració de cada fàrmac a l'hora adequada i sense possibilitat d'errors, i li entreguem dos blisters, cada quinze dies.

A Farmàcia Altafulla estem adherits al Conveni de col.laboració entre el Departament de salut i el consell de Col.legis de Farmacèutics de Catalunya que ens acredita a la prestació d´un servei de qualitat seguint la Guia de Seguiment Farmacoterapèutic amb SPD.

Si vol contractar el servei, o informar-se´n més, no dubti en contactar amb nosaltres.